Föreningen

Vår klubb bildades 17 januari 1979 kl 18.30.

Första mötet var på Dingle Lantmannaskola. Närvarande de tre sammankallande och ca 70 personer från Bohuslän och Dalsland.

Syftet var att

  • Verka för att hästen behålls som levande dragkraftreserv och ridhäst och att utbildning av densamma säkerhetsställas.
  • I möjligaste mån bevara och i gott skick underhålla befintliga redskap, vagnar och seldon.
  • Anordna kursverksamhet, typ inkörningsövningar, samt fortbildnings- och teoretiska kurser.
  • Verka för tävlingar av olika slag och för att stimulera kör och ridintresset.
  • Beslöt att föreningens namn ska vara ”Bohuslän-Dals Körsällskap” Under åren har det varit ett antal aktivteter som tömkörning, inkörning, utflykter med och utan häst

På årsmötet 24/2 1990 beslöts att ändra namnet till ”Bohusläns Häst och Vagnsällskap”.